Robotika, elektronika, programazioa eta modelatzeari buruzko galdera orokorrak:

Adin desberdinetarako egokituta dauden roboten aukera zabala daukagu, non 5 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteen beharrak beteko dituzten. Robot bakoitzak bere ezaugarri eta bereizgarriak ditu, bata besteen artean desberdinak izatea ahalbidetzen dutenak; horrela, robot batzuek, konplexutasun handiagoa eskeintzen dute. Hala eta guztiz ere, konplexutasun maila alde batera utziz, guztiekin lantzen dira sormena, arazoak konpontzeko gaitasuna eta arrazonamendu egituratua bezalako trebeziak.

Robikast-en erabiltzen dugun metodologiak, eskola kurrikulumeko zuzeneko alderdiak sendotu eta indartzen ditu. Eskaintzen ditugun jardueren bitartez, eskolan egunerokotasunean jasotako jakintza eta ezagutzak hobeto barneratu eta lantzea lortzen dugu.

Noski ezetz!! Erabiltzen dugun metodologiarekin, haur eta gaztetxoak beharrezko jakintzak pixkanaka eskuratzen joango dira, hasieratik robotarekin elkarreraginez eta horrela ikasketa prozesua, interesgarri eta dibertigarri bilakatuz beraientzat.

Robotaren muntaia, jarduera edo ekintza burutzeko pausoetako bat baino ez da. Robota muntatzeaz gain; gero, robot hori programatu egin behar da eta horretarako, muntatutako robotak daramatzan osagarri elektroniko eta sensoreak eta hauen helburuak kontuan izan behar dira.

LEGO robotak erabiltzen diren kasuan, gaztetxoek, beraien muntaia propioak egin ditzakete, Lego pieza ezberdinak erabiliz. Robot aurreratuagoentzat, milaka aukera daude, sentsore berriak eta 3D inprimazioaren bitartez sortutako osagarriak gehituz, mailakako muntaiak eginez.

Ez noski!! Ikasleak robotekin elkarlanean ibiltzeak, bai muntaiatik eta bere erabileraren programaziora arte, kontzeptu eta jakintzak hobeto barneratzen lagunduko die, metodologia honekin, zuzeneko esperimentazioa izango baitute. Beraiek programaturiko konportamentua, robotaren funtzionamenduan eta jokaeran ikustean, portaera hori aztertu eta programaturikoaren emaitzak aztertu eta hausnartuko dituzte.
Hasiera batean mailaren arauera banatzen ditugu umeak, parte hartzea parekoa izan dadin, talde lana izanik akordioak lortu behar dituzte eta bakoitzak eritzia eta ikuspuntua eman behar du. Ostean adostutakoa garatu eta sortutakoaren inguruan ebaluatu denen artean.
Helburua, hasiera batean, proiektu gidatuen bidez beharrezko ezagutzak lortzea da, horrela, aurrerago, ikasleen maila eta gaitasunak kontuan edukiz, irakasleak planteaturiko erronkak burutu al izateko. Roboten moldakortasunari esker geroago, ikasleek propio sortu eta diseinatutako osagarriez eginiko robotak eraiki ditzakete.
Programazioa, nahi eta gura den portaera konputazional baten iturri kodea diseinatu, kodifikatu, araztu eta mantentzeko prozesua da. Robot edota aplikazio batek egitea guk nahi duguna, programazio hizkuntza batera bilakatzea.
Barneratutako ezagutzak, egunerokotasunean ezarri ditzakegu, helburua ez baita bakarrik ikasgelan ikasitako materia edo gaiak sendotzea, baizik eta programazioari esker, modu egituratu batean pentsatzeko gaitasunak lortuz, eguneroko bizitzan lagunduko dieten gaitasunak lantzea. Entzumen aktibo eta eraginkorra izatea, nola lan egiten den talde jardueretan jakitea, beraien arrazoimen eta planteamentuak nola azaldu eta adierazi lagun eta kideen aurrean eta aurretik lortutako ekintzen emaitzak analizatuz eta beste ikuspuntudesberdinak kontuan izanez, helburuak hobetu eta araztuko dute.
Kontzeptuak ez dira soilik azalpen edo eduki bezala ematen, baizik eta kontzeptu horiekzuzenean jorratzea da helburua, horrela ezagutza eta jakintzak, trebakuntza eta esperimentazioaren bitartez barneratzen dituzte.